Humleprojektet med LONA

Humla
Vi har i många år hört att humlor, bin, fjärilar och andra pollinerande insekter minskar i Sverige och i hela världen – både antalet individer och antalet arter. Det är redan nu ett stort problem för många av våra livsmedel och andra växter.
 

2018 startade Byxelkroks Golf ett projekt som vi kallar Humleprojektet. Projektet löper till en början under tre år och förhoppningen är att det ska bli en permanent del av banan.

Klubben har sökt och tacksamt fått bidrag för projektet från:

  • Ölandsklubben Stockholm, 5 000 kr
  • Sparbanksstiftelsen Öland, 15 000 kr
  • LONA - Lokalt Naturvårdsprojekt, 148 000 kr
    Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt medfinansierar genomförande av detta projekt. I detta bidrag ingår bl.a. material och utrustning för att samla regnvatten från en ladas tak till en reservoar för bevattning av växter runt banan. 
    Klubben och banägaren bidrar med lika mycket av ovanstående bidrag.


Under 2018 har gräset grävts bort i rutor på ca. 1,5 x 2,5 m. på ett 20-tal ställen i ruffen runt banan och där planterat fjärilsbuskar (budlejor). Vi har också satt ut humlebon och bihotell runt banan.
 

Vi har börjat göra en naturinventering av växter, träd och djur och har fått hjälp och råd från medlemmar i Föreningen SydOst Entomologerna och Ölands Botaniska Förening.


Projektet har tre syften:
1. Att vidareutveckla banan till en levande naturbana som bevarar natur, djur och insekter – humlor, bin, fjärilar m.fl.
2. Insamling regnvatten.
3. Information och rekreation. Att föra vidare kunskap om biologisk mångfald och ge möjligheter till      rekreation för besökande gäster.
 

Vad som hänt i projektet under 2018 presenteras i en utställning i kansliutrymmet samt i.pdf-filen längst ned.

Vi insåg emellertid av torkan under 2018 att det är svårt att manuellt vattna de 20-tal ställen runt banan med fjärilsbuskarna, så vi kommer att anlägga några större områden runt banan för plantering av fjärilsbuskar mm. där vi kan utnyttja den befintliga bevattningsanläggningen.

Till att börja med har vi under hösten 2019 planterat 90 fjärilsbuskar på två områden på Lillängen.


Humla Det kommer inte bara att gynna de pollinerande insekterna, vi kommer också få en attraktivare bana - lite blommor och färgrikedom är väl trevligare än bara gräs.
 
Grundtanken är att banan ska fortsätta att vara en naturbana där naturen - träd, buskar, blommor, fåglar och insekter skall bevaras.
 
 
 
Humle_projektet_29_sidor.pdf

 

Välkomna!

 

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se
072-403 93 75
5527-9236