Nytt handicapsystem WHS
(World Handicap System)

De sex stora handicapsystem som funnits sedan tidigare blir nu till ett gemensamt som gäller över hela världen. Det ska nu vara infört för alla medlemmar i Sverige.
 
Ditt hcp. kan vara samma, högre eller lägre än ditt nuvarande handicap. Du kommer att hitta det när du loggar in i Min Golf.
 
Det nya systemet är baserat på ett snitt av de åtta bästa rundor av de 20 senaste under de tre sista åren som man registrerat i Min Golf. I formeln för varje rond ingår banans slope, CR, par, spelhandicap och poäng.
 
Har man inte 20 rundor anpassar man formeln till ett genomsnitt på färre ronder.

Här är en tabell på hur HCP beräknas efter antal registrerade ronder: Tabell_nya_HCP_ber.pdf
 
Utlandsronder räknades inte med i övergången för att det krävs korrekta värden för course rating (CR), slope och par för att räkna ut handicapresultat för en rond. Dessa värden kan du som spelare själv ha fört in i Min Golf när du registrerat utlandsronder, men de allra flesta har dock låtit en snitt-CR och en snittslope gälla, samt inte angivit par. De går då inte att säkerställa att värdena är korrekta
 
När världshandicapen väl är igång kan du registrera ronder från hela världen och de kommer att räknas med i beräkningen av din världshandicap. Du måste däremot vara noga med att föra in rätt course rating, slope och par från den bana och tee du spelade. Det hittar du ofta på scorekortet eller på klubbens hemsida.
 
Här på länken finns hela regelverket för det nya världhandicapsystemet: golf.se/handicap
 
 
Det nya världshandicapsystemet gäller
 • Max exakt handicap blir 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen. Samma förutsättningar för alla, inkluderar alla typer av golfare,
   
 • Det blir inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt. (Dock kan vissa tävlingar vara indelade eller begränsade utifrån handicap.)
   
 • Ingen förregistrering. Du behöver inte meddela eller registrera i förväg att du vill spela en handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf.
   
 • Två sätt att registrera. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogey-score i Min Golf.
   
 • Godkända ronder att registrera:
  Slagtävling, poängbogey, max antal slag (t.ex. slaggolf)
  Du kan registrera 18 håls-, 9 håls-, 10-17 hålsronder (om du måste avbryta en rond)
   
 • Uppdateras efter midnatt
  När du registrerar en handicaprond samma dag som du spelar uppdateras din exakta handicap efter midnatt. Systemet tar nämligen med i beräkningen om banan du spelade var ovanligt lätt eller svår, just den dagen. Funktionen kallas för PCC och uträkningen sker vid midnatt. Registrerar du en rond senare än den dag du spelar uppdateras din handicap direkt.
   
 • Fler ronder samma dag
  Om du spelar fler ronder på samma dag fortsätter du med samma handicap hela dagen.
 
Registrera dina ronder – bra som dåliga, så får du ett korrekt hcp.
 
Några av fördelarna 
 • Mer rättvisande. Ett snittsystem reagerar snabbare på förändringar och speglar din aktuella spelstandard bättre än det tidigare systemet, som i mångt och mycket baserades på din allra bästa förmåga.
   
 • Kortare ronder. Alla golfare får registrera ronder från nio hål och uppåt. Det underlättar för dig som inte alltid vill eller har tid och möjlighet att spela 18 hål. 
   
 • Globalt. Din handicap blir jämförbar med spelare från hela världen. Som resande golfare kan du spela med och mot andra spelare på lika villkor oavsett land.

 

Tre vanliga frågor
 • ”Vad kommer hända med min handicap vid övergången?”
  Det är svårt att exakt förutse vad din nya världshandicap blir jämfört med nuvarande EGA-handicap. Den kan både bli högre, lägre eller ligga kvar på samma nivå. Spelare vars handicap är på väg upp får generellt en högre världshandicap

  Ett handicapsystem är alltid beroende av vad du matar in för data. Har du haft som vana att registrera dina ronder, både bra och dåliga, har du troligen en EGA-handicap som väl speglar din spelstandard. Det bör då inte bli så stor förändring när du får din världshandicap.
   
 • "Jag har inte 20 ronder registrerade i Min Golf, hur får jag min nya handicap?”
  Din exakta handicap kommer då ändå räknas ut som ett snitt, men då baserat på färre ronder. Det finns en beräkningstabell som tar hänsyn till hur många ronder du har. Exempel: har du 9 ronder baseras snittet på dina bästa 3. 

  Systemet fungerar även om du inte har någon rond alls sedan 2017. Då kommer din nya världshandicap vid övergången bli samma som din nuvarande EGA-handicap. 
   
 • ”Varför höjdes jag efter en bra rond?”
  Det här är något du troligen kommer att uppleva, som inte kunde hända i det tidigare systemet.
  Anledningen är att världshandicapen är ett snittsystem som tittar på dina 20 senaste ronder. Det handlar därför inte bara om den nya ronden du just registrerat utan också ronden som ”föll bort” och blev din 21:a rond.

  Om den som föll bort var ännu bättre än den som tillkom blir snittet av de åtta bästa högre, trots att du registrerat ett handicapresultat som var lägre än din exakta handicap. Därför kan du få en högre exakt handicap trots att du registrerat en bra rond.
   

 

 

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se
072-403 93 75
5527-9236