Dammen

Banans livsnerv

Dammen läcker genom sprickor i berget, som uppstod i samband med sprängningar och grävningar för vatten och avlopp i omgivningen för några år sedan. Därför behöver vi en reservoar, som är tät att samla vattnet i, bl.a. regnvatten från ladans tak i bakgrunden.
 

Dammen tömdes i höstas för att kunna montera en vattentank/reservoar med betongelement.

 

Först byggdes ett fundament och på det har betongelementen monterats.

Rör har dragits för in- och utflöde.

Vatten kommer att pumpas in i tanken, så att vi alltid kommer att ha vatten för bevattning.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dammen börjar nu fyllas igen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info