Adressändring

Det är viktigt att du meddelar klubben om du har gjort någon
av följande ändring:

- ny bostadsadress? 
- ny e-postadress? 
- nytt telefon- eller mobilnummer? 
- ny fritidsadress på Öland? 
- bytt hemmaklubb till/från Byxelkrok

 

Eller ändra uppgifter direkt på www.golf.se "Min golf".

 

 

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se
072-403 93 75
5527-9236