Styrelse o. övriga förtroendevalda 2021/2022

Namn Ansvarsområden
Styrelse  
Michael Åkerman Ordförande
Chris Magnusson Vice ordförande
Eddy Tärning Ledamot, sekreterare
Pär Kasselstrand Ledamot, kassör
Göran Björstad  Ledamot
Håkan Carlberg Ledamot
Jens Pörkenäs Ledamot
Ulrika Johansson Ståhl Suppleant
Hasse Österman Suppleant
Jakob Grinbaum Suppleant
Emma Källberg Magnusson Adjungerad
Arne Sjögren Adjungerad, banägare
Carina Bäckman Adjungerad
   
   
Valberedning  
Evy Åkerman Sammankallande
Karin Redelius  
   
Revisorer  
Göran Bringer  
Torbjörn Johansson  
Lennart Bohlin Revisorsuppleant
   
Grupp- och kommittéordförande
Utvecklingsgruppen Chris Magnusson
Mediagruppen Emma Källberg Magnusson
Tävlingskommittén Hasse Österman
Bankommittén Eddy Tärning
Sponsorskommittén Michael Åkerman
Hcp kommittén Ove Eriksson
Fadder-, nybörjarkommittén Chris Magnusson

 

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se
072-403 93 75
5527-9236