Årsavgifter 2022

Vid betalning gäller medlemskapen t.o.m 2023-03-14.

Byxelkroks GK

 

Medlemsansökan, se Medlemskap

Det är möjligt att dela upp avgiften i två delbetalningar, kontakta kansliet: info@byxelkroksgk.se

Medlemsform

Av avgiften avser 379 kr medlemsavgift, resten avser spelrättsavgift.
För Krokenmedlemskap är hela avgiften spelrättighet.

Avgift

Silver-medlem Special (2 900 kr för 2 personer - 1 450 kr/person)
1. Nya medlemmar som är mantalsskrivna på samma adress.
2. Ny medlem innebär att man inte var Silvermedlem under 2020 - 2021.
3. En förutsättning är att de nya medlemmarna har Grönt Kort.
4. Greenfeemedlem som vill teckna erbjudandet - kan göra det, även om de var medlemmar 2020 eller 2021, men får ingen prisreduktion om de redan har betalt greenfee medskapat.
5. Registrering sker i GIT, medlemskap ”Silver Special” Avgiften gäller per person, 1450:- .
6. Börjar gälla från den 1/1 2022 och gäller t.o.m. 2023-03-14.
2 900:-
(för 2 personer)
För dig som spelar regelbundet på klubbens anläggning.

Silver-medlem, Senior fr.om. 26 år 
Silver-medlem, Yngre senior, 22 - 25 år 
Silver-medlem, Junior, t.o.m. 21 år


2 900:-
1 120:-
655-
Kroken-medlem, Senior

Spelrättighet endast på Byxelkroks golfbana.
Endast för medlem, som är medlem i annan golfklubb

OBS! Krokenmedlem:
- registreras inte i GIT
- kan inte boka tider i GIT utan annan klubbtillhörighet
- får inte tidningen Golfa!
- SGF golfförsäkring gäller genom medlemskap i annan klubb

 

2 500:-

 
Greenfee-medlem
Spelrättighet mot greenfee på alla golfbanor,
inkl. Byxelkroks golfbana Storängen.
 
379:-
Stödjande, utan spelrätt
Denna medlemsform har inte spelrätt på någon golfbana,
inklusive Byxelkroks GK:s golfbana Storängen.
Medlemsformen är ett sätt att göra uppehåll i det aktiva golfandet samtidigt som du garanteras fortsatt medlemskap i klubben kommande år. Eller som ett stöd till golfklubben.
 
300:-

 

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se
072-403 93 75
5527-9236