Ölands Golfklubb Ölands Golfklubb

Kallelse till årsmöte Byxelkroks GK 28/5 2022

Tid: Kl. 9.00 Plats: Terazzen Restaurang, Byxelkroks hamn, ute under tak, med svängrum. Vi bjuder på kaffe med dopp efter mötet!

Anmälan: Medlem som avser att närvara på årsmötet anmäler detta senast:
20 maj 2022 till klubbens kansli:  info@byxelkroksgk 

Föredragningslista

Info