Styrelse mm

2022/2023

Styrelse o. övriga förtroendevalda

Namn Ansvarsområden
Styrelse  
Michael Åkerman Ordförande
Eddy Tärning Ledamot, sekreterare
Pär Kasselstrand Ledamot, kassör
Chris Magnusson  Ledamot
Håkan Carlberg Ledamot
Jens Pörkenäs Ledamot
Ulrika Johansson Ståhl Ledamot
Hasse Österman Suppleant
Jakob Grinbaum Suppleant
Emma Källberg Magnusson Suppleant
Arne Sjögren Adjungerad, banägare
Pia Andersson Sand Adjungerad, kanslist
   
Valberedning  
Karin Redelius Sammankallande
Kerstin Seborn  
   
Revisorer  
Göran Bringer  
Torbjörn Johansson  
Göran Björstad Revisorsuppleant
   
Grupp- och kommittéordförande
Utvecklingsgruppen Chris Magnusson
Mediagruppen Emma Källberg Magnusson
Tävlingskommittén Hasse Österman
Bankommittén Eddy Tärning
Sponsorskommittén Michael Åkerman
Hcp kommittén Ove Eriksson
Fadder-, nybörjarkommittén Chris Magnusson

 

Info