Styrelse mm

2022/2023

Styrelse o. övriga förtroendevalda

Namn Ansvarsområden
Styrelse  
Pär Kasselstrand Ordförande
Eddy Tärning Ledamot, sekreterare
Håkan Carlberg Ledamot
Jakob Grinbaum Ledamot
Mirjana Ljung Ledamot
Ulrika Johansson Ståhl Ledamot
Erik Linnarsson Ledamot
Hasse Österman Suppleant
Liz Weman Suppleant
Eroll Morina Suppleant
Alexander Hellberg Suppleant
   
Pia Andersson Sand Adjungerad, kanslist
   
Valberedning  
Karin Redelius Sammankallande
Kerstin Seborn  
   
Revisorer  
Göran Bringer  
Torbjörn Johansson  
Göran Björstad Revisorsuppleant
   
Grupp- och kommittéordförande
Utvecklingsgruppen  
Mediagruppen  
Tävlingskommittén Hasse Österman
Bankommittén Eddy Tärning
Sponsorskommittén Ulrika Johansson Ståhl
Hcp kommittén Håkan Carlberg
Fadder-, nybörjarkommittén  

 

Info