Hålvärd

Beskrivning för hålvärd:
En hålvärd (en eller två per hål) ansvarar för ett hål från
tee till green.

 • ta bort uppslagna torvor på green
 • plocka upp skräp på tee och banan
 • lägga tillbaka uppslagna torvor på fairway
 • laga nedslag på green
 • allmän koll på hålet och påpeka större behov
  av åtgärder till Janne.eller Björn

 

Är du intresserade av att hjälpa till som hålvärd,
Skicka ett mail till klubben med uppgifter om:

 • namn
 • golf-ID
 • vilket hål
 • ange som ämne i mailet: hålvärd

Det går bra att ha fler hålvärdar på varje hål.

Välkomna med anmälan!

info@byxelkroksgk.se

 

Hål Namn
1 Evy Åkerman/Elsa Jannert
2 Pia Anderson Sand/Lennart Andersson
3 Kristina Tärning/Eddy Tärning
4  
5 Håkan/Inger Olofsson
6 Chris Magnusson
7 Els-Marie/Olle Lindén
Sven-Erik Ström
8 Elisabet Häglund/Lars Jonnarth
9 Conny Arvidsjö/Jakob Grinbaum
10 Conny Arvidsjö/Jakob Grinbaum
11 Kristina Sedell/Ove Sixtensson
12 Karin Redelius/Håkan Carlberg

 

 

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se
072-403 93 75
5527-9236