Hålvärdar

2022

 Beskrivning för hålvärd:

En hålvärd (en eller två per hål) ansvarar för ett hål från tee till green.

 • ta bort uppslagna torvor på green
 • plocka upp skräp på tee och banan
 • lägga tillbaka uppslagna torvor på fairway
 • laga nedslag på green
 • allmän koll på hålet och påpeka större behov
  av åtgärder till Janne

Är du intresserade av att hjälpa till som hålvärd,
Skicka ett mail till klubben med uppgifter om:

 • namn
 • golf-ID
 • vilket hål
 • ange som ämne i mailet: hålvärd

Det går bra att ha fler hålvärdar på varje hål.Välkomna med anmälan!

Hål Namn
1 Evy Åkerman/Elsa Jannert
2 Pia Andersson Sand/Lennart Andersson
3 Kristina Tärning/Eddy Tärning
4 Eva-Lena Hellberg/Kenny Hellberg
5 Inger Olofsson/Håkan Olofsson
6 Chris Magnusson
7 Els-Marie/Olle Lindén
Sven-Erik Ström
8 Elisabet Häglund/Lars Jonnarth
9 Conny Arvidsjö/Jakob Grinbaum
10 Conny Arvidsjö/Jakob Grinbaum
11 Kristina Sedell/Ove Sixtensson
12 Karin Redelius/Håkan Carlberg
Info