Ölands Golfklubb Ölands Golfklubb

Slopekalkylator

12-håls banan

 

Banans 12 hål är hål 1 - 12. Etersom slopetabeller alltid beräknas efter 18 hål lägger Golfens IT system till de fiktiva hålen 13 - 18, som inte spelas på en 12-hålsbana. De har index 6, 2, 8, 16, 10, 18 och finns inte med på en 12-håls banas scorekort. Vid registrering av en 12-håls rond lägger systemet till 11 poäng (6 hål * 2 poäng - 1) för de hål som inte spelas.

Info