Humleprojektet

Start 2018

Humleprojektet med LONA


 Vi har i många år hört att humlor, bin, fjärilar och andra pollinerande insekter minskar i Sverige och i hela världen – både antalet individer och antalet arter. Det är redan nu ett stort problem för många av våra livsmedel och andra växter.

2018 startade Byxelkroks Golf ett projekt som vi kallar Humleprojektet. Projektet löper till en början under tre år och förhoppningen är att det ska bli en permanent del av banan.
Klubben har sökt och tacksamt fått bidrag för projektet från:
•    Ölandsklubben Stockholm, 5 000 kr
•    Sparbanksstiftelsen Öland, 15 000 kr
•    LONA - Lokalt Naturvårdsprojekt, 148 000 kr (3-års projekt)
Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt medfinansierar genomförande av detta projekt när prokektet är klart. I detta bidrag ingår bl.a. material och utrustning för att samla regnvatten från en ladas tak till en reservoar för bevattning av växter runt banan. 
Klubben och banägaren bidrar med lika mycket av ovanstående bidrag.

I december 2018 beviljades vår ansökan, men i januari 2019 stoppades LONA genom ett regerings-beslut. I december 2019 blev det åter godkänt. Klubben och banägaren bidrar med lika mycket av ovanstående bidrag

 

Projektet har tre syften:
1. Att vidareutveckla banan till en levande naturbana som bevarar natur, djur och insekter – humlor, bin, fjärilar m.fl.
2. Insamling regnvatten.
3. Information och rekreation. Att föra vidare kunskap om biologisk mångfald och ge möjligheter till      rekreation för besökande gäster.

Vad som hänt i projektet under 2018 presenteras i en utställning i kansliutrymmet samt i.pdf-filen längst ned.

.

Sammandrag av åtgärder under 2018-2021
Broschyr liggande A4
broschyr_utsida.pdf
broschyr_insida.pdf

 

Länk till utställning vid kansliet:
Humle_projektet_29_sidor.pdf

Välkomna!

Info