Humleprojektet

Start 2018

Humleprojektet med LONA

Vi har i många år hört att humlor, bin, fjärilar och andra pollinerande insekter minskar i Sverige och i hela världen – både antalet individer och antalet arter. Det är redan nu ett stort problem för många av våra livsmedel och andra växter.
2018 startade Byxelkroks Golf ett projekt som vi kallar Humleprojektet. Projektet löper till en början under tre år och förhoppningen är att det ska bli en permanent del av banan.
Klubben har sökt och tacksamt fått bidrag för projektet från:
•    Ölandsklubben Stockholm, 5 000 kr
•    Sparbanksstiftelsen Öland, 15 000 kr
•    LONA - Lokalt Naturvårdsprojekt, ca, 94 000 kr (3-års projekt 2020 - 2022)
Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt medfinansierar genomförande av detta projekt. I detta bidrag ingår bl.a. material och utrustning för att samla regnvatten från en ladas tak till en reservoar för bevattning av växter runt banan samt inventering av pollinerande insekter, blommor och andra växter mm.

I december 2018 beviljades vår ansökan, men i januari 2019 stoppades LONA genom ett regerings-beslut. I december 2019 blev det åter godkänt. Klubben och banägaren bidrar med lika mycket av ovanstående bidrag


Projektet har tre syften:
1. Att vidareutveckla banan till en levande naturbana som bevarar natur, djur och insekter – humlor, bin, fjärilar m.fl.
2. Insamling regnvatten.
3. Inventeringar, information och rekreation. Att föra vidare kunskap om biologisk mångfald och ge möjligheter till rekreation för besökande gäster.

Se mer information om projektet:
Humle-projektet_info.pdf

Inventeringar_ByxGK.pdf

 

Länk till information om arbetet startåret 2018 för Humleprojektet:
Humle_projektet_29_sidor.pdf

Välkomna!

Info