Ölands Golfklubb Ölands Golfklubb

Övertagandet av banan

Information om läget

Under sensommaren informerade vi i styrelsen om våra planer för övertagande av golfbanan och vi fick ett mycket positivt genomslag hos våra medlemmar. Vi har sedan dess arbetat intensivt med ett flertal frågor kopplade till detta övertagande. Vi har lämnat ett förslag till nuvarande ägare, Arne Sjögren, och inväntar respons på om vårt förslag godtas. Senast 31 januari ska återkopplingen ha kommit till styrelsen. Efter nästa styrelsemöte, 4/2, kommer ni få information om hur vi går vidare.

Info